Dr. Öğr. Üyesi SEVİYE YAVER NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi SEVİYE YAVER

T: (0282) 250 2143

M syaver@nku.edu.tr

W syaver.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Ziraat Fakültesi
Bölüm:Tarla Bitkileri
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARLA BİTKİLERİ
Öğrenim Yılları: 1998
Tez:
Lisans
Üniversite: UNİVERSİTY OF TRAKYA
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FACULTY OF AGRİCULTURE
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:DEPARTMENT OF FİELD CROPS
Öğrenim Yılları: 1989
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. , Paşa, C., Yaver, S. . Effect of NaCl on Seed Germination of Sunflower (Helianthus annuus L.) Cultivar, Agricultural Science and Technology, cilt 1, ss. 54-56, 2009.
SCI, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
2. , Sağlam, C., İ. Atakişi,H., Turhan,S., Yaver (Kaba),F.,Arslanoğlu,and F. Önemli. Effect of propagation method, plant density and age on lemon balm (Melissa officinalis) herb and oil yield, New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science, cilt 32, ss. 419-423, 2004.
SCI, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
3. , Atakişi, İ., C. Sağlam, H.Turhan, F. Arslanoğlu, S. Kaba Yaver, F. Önemli.. Cultivation of Sage (Salvia officinalis) in Tharace Region,Turkey, Zeitschrift für Arznei-Gewürzpflanzen , cilt 6, ss. 15-19, 2001.
SCI, SSCI, ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. , (10.08.2009-15.08.2009).
Tam metin bildiri
2. , (10.08.2009-15.08.2009).
Tam metin bildiri
3. , (10.08.2009-15.08.2009).
Tam metin bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. , .
Tam metin bildiri
2. , .
Tam metin bildiri
3. , .
Tam metin bildiri
4. , .
Tam metin bildiri
5. , .
Tam metin bildiri
6. , .
Tam metin bildiri
7. , .
Tam metin bildiri
8. , .
Tam metin bildiri
9. , .
Tam metin bildiri
10. , .
Tam metin bildiri
Ulusal Projeler
1. Tekirdağ Koşullarında Hayvan Pancarına Uygulanan Farklı Dozlardaki Azotlu Gübrenin ve Hasat Zamanının Verim ve Kalitesine Etkisi, ARAŞTIRMA PROJESİ, 01.01.2004-01.01.2004.
2. Döl Kontrollü Teksel Seleksiyon İle Trakya’nın Bazı Yörelerine Uygun Çerezlik Yerfıstığı Çeşitlerinin Geliştirilmesi , ARAŞTIRMA PROJESİ, 01.01.2002-01.01.2002.
3. Farklı İki Tütün Çeşidinin Kırım Zamanı Ve Kurutma ޞeklinin Verim ve Kaliteye Etkisi Üzerine Araştırmalar., ARAŞTIRMA PROJESİ, 01.01.1998-01.01.1998.
4. Bazı Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Trakya Koşullarında Yetiştirilme Olanakları , ARAŞTIRMA PROJESİ, 01.01.1997-01.01.1997.